bMenu - szablon Turquoise diamond>
Strona główna i kontakt Usługi konsultingowe Działalność naukowa Działalność dydaktyczna Aktualności Poszukuję
Nazywam się Andrzej Sztando i witam serdecznie na mojej stronie internetowej!

Zajmuję się działalnością naukową, konsultingiem na rzecz administracji publicznej i przedsiębiorstw, a także edukacją na poziomie uniwersyteckim. Wszystkie z tych aktywności prowadzę zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą współpracy oraz materiałami, które zamieściłem na tej stronie. Życzę przyjemnej i owocnej lektury!

(NAUKA) W działalności naukowej koncentruję się na zarządzaniu strategicznym w jednostkach samorządu terytorialnego – gminach, powiatach i województwach. Prócz tego, zajmuję się relacjami między samorządem terytorialnym a podmiotami gospodarczymi, kreowaniem innowacyjności gospodarki regionalnej i lokalnej, a także wielowymiarową promocją i rewitalizacją miast. Istotnym uzupełnieniem są badania funkcjonowania przedsiębiorstw w polskich specjalnych strefach ekonomicznych. Wyniki moich, naukowych prac publikuję w wydawnictwach akademickich oraz w prasie branżowej, a także prezentuję na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wiele z tych publikacji znajdziesz tutaj. Odwiedzającym tę witrynę składam swoją ofertę współpracy naukowej. Jest ona skierowana nie tylko do teoretyków samorządu terytorialnego, ale także do polskich i zagranicznych placówek naukowych poszukujących uczestników projektów badawczo-wdrożeniowych. Zainteresowany jestem również prowadzeniem wykładów w języku angielskim na zagranicznych uczelniach w ramach programów Unii Europejskiej oraz współpracy dwustronnej.

(KONSULTING) Wiele osób uważa, że wartość działalności naukowej należy mierzyć jej obecną lub przyszłą użytecznością. Ja z kolei jestem przekonany, że nic tak nie wzbogaca teorii, jak jej weryfikacja praktyczna. Wychodząc z tego założenia, prócz działalności naukowej i edukacyjnej, od szesnastu lat świadczę usługi doradcze, planistyczne i projektowe na rzecz samorządów gmin, powiatów oraz województw, zarówno w Polsce jak i za granicą. Kompleksowo wspomagam przedsiębiorstwa zagraniczne inwestujące w polskich specjalnych strefach ekonomicznych. Wiedzę i doświadczenie samorządowe wykorzystuję również we współpracy z agencjami rozwoju regionalnego, fundacjami, firmami konsultingowymi oraz podmiotami gospodarczymi. Na kolejnych stronach znajduje się oferta moich usług, wykaz zrealizowanych prac wraz z szeregiem listów referencyjnych i świadectw kwalifikacji, a także podstawowe informacje na temat warunków współpracy.

(EDUKACJA) Jestem pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wykładam gospodarkę lokalną, gospodarkę regionalną, ekonomikę miasta, interwencjonizm samorządowy, naukę o przedsiębiorstwie oraz budżetowanie inwestycji. Prowadzę również, cieszące się dużą popularnością, seminarium magisterskie oraz seminarium licencjackie. Witryna niniejsza zawiera informacje służące obustronnemu ułatwieniu współpracy z moimi studentami, a przede wszystkim seminarzystami. Są tu informacje na temat uczestnictwa w seminarium, wymogi jakie stawiam przed jego uczestnikami oraz jego zakres tematyczny. Zamieściłem tu również, pomocne dla seminarzystów, szczegółowe katalogi publikacji związanych z samorządem terytorialnym oraz poradnik na temat pisania pracy dyplomowej.

Zapraszam do lektury.
Prof. UE dr hab. Andrzej Sztando

   

Odwiedzin: 1465